KRISTIN SNORRADÓTTIR

Clinical Hypnotherapist

Ég er í grunninn þroskaþjálfi en hef menntað mig í klínískri meðferðardáleiðslu, jóga nidra og hugrænni atferlismeðferð og markþjálfun auk styttri námskeiða sem snúa að áföllum og vímuefnatengdum málum.

Ég lærði grunninní jóga nidra hjá Matsyendra Saraswati og er núna með Amrit kennararéttindi  í I AM YOGA NIDRA og Advance og er enn í námi  hjá Kamini Desai sem kennir fyrir Amrit institution og mun ljúka námi í jóga þerapíu í apríl 2021.

Hugræna atferlismeðferð lærði ég ásamt geðlæknum, sálfræðingum og öðrum stéttum í endurmenntun Háskóla Íslands en það var síðasta árið sem aðrar stéttir höfðu aðgang að þessu námi og  fengu prófskirteini er frá endurmenntun/Oxford en flestir kennarar námsins komu frá Oxford. Námið  telst til 30 eininga á masterstigi.  Auk þess hefur hún lokið 30 eininga námi á mastersstigi á sviði uppeldis og menntunarvísinda. 

Markþjálfun lærði ég hjá Pofectus og lík Framhaldsnámi í markþjálfun í mai 2021

 

Ég hef starfað sem meðferðaraðili til fjölda ára bæði með unglinga og fullorðna, starfaði hjá Vímulausri æsku, foreldrahús með foreldrum sem áttu börn í vanda sem og ungmennum sem lokið höfðu vímuefnameðferð og þurftu stuðning út í lífið. 

Einnig var ég annar eigandi og meðferðaraðili  í Fjölskylduhúsi þar sem fókusinn var á aðstandendur sem voru á hliðarlínunni vegna einhverskonar veikinda eða vanda hjá ástvinum. Unnið mikið með meðvirkni sem og áföll sem fylgja því að vera aðstandandi.

Auk þess er ég stundakennari á Þroskaþjálfabraut Háskóla Íslands og hef verið að handleiða Þroskaþjálfa og þroskaþjálfanema.

Nú er það mín ástríða að draga úr streitu með aðferðum jóga nidra og dáleiðslu og  hugrænnar atferlismeðferðar.

Ég þróaði streitumeðferð úr ofangreindum aðferðum sem hefur sýnt mælanlegan árangur, árangursmælingar sýna að meðferðinn dregur úr einkennum kvíða, þunglyndis og streitu.

Sjálfsmyndin er mér hugleikin og öll mín vinna miðar að því að efla einstaklingin, hvort sem einhverjar raskanir eru til staðar eða ekki.

Ég bíð uppá sérsniðna foreldrahópa fyrir foreldra sem eiga uppkomin börn í vímuefnavanda.

Ég  hef mikla reynslu af því að styrkja sjálfsmynd fólks á öllum aldri og styðja einstaklinga sem þurfa til þess að stíga út í lífið að loknum veikindum eða öðrum ástæðum. Hef haldið sjálfstyrkingarnámskeið fyrir börn, unglinga og fullorðna. Farið í grunnskóla og tekið ákv árganga eða hópa í sjálfeflingu. 

Ég á gott samstarf við barnaverndir, félagsþjónustur og aðra fagaðila.

Ég hef aflað mér  víðtækri þekkingu á mannlegri hegðun og vanda  og vinn á mjög lausnarmiðaðan hátt.

Jafnframt er  ég með fræðsluerindi fyrir hópa og stofnanir.

Menntun

Hugræn atferlismeðferð 1 árs nám. Á vegum Endurmenntunar Háskóla Íslands nám á meistarastigi.

Grunn og framhaldsnám í klínískri meðferðadáleiðslu

Jóga nidra kennaranám  hjá Matsyendra Saraswati

I am yoga nidra hjá Kamini Desai Amrit institution

I am yoga nidra Advance Hjá kamini Desai Amrit institution

Markþjálfun Profectus

Háskóli Íslands 

B.A. próf í Þroskaþjálfafræðum.

Lokaverkefni: : Sterk saman, sjálfstyrking barna og unglinga með ADHD og hlutverk þroskaþjálfa. Í ritgerðinni skoða ég tengsl milli þess að vera með ADHD og áhættuhegðunar og hvert  hlutverk þroskaþjálfa er í samstarfi við aðrar fagstéttir þegar kemur að fólki með frávik.

Félagsliði af félagsliðabraut.

Skrifstofutæknir

Námskeið

Treating trauma / Patrick DeChello Ph.D. Á vegum félag Íslenskra forvarna og vímuefnaráðgjafa.

Færni til framtíðar, uppeldi sem virkar.

Á vegum Þroska og hegðunarmiðstöðvarinnar

Samningur sameinuðu þjóðanna um réttindi fatlaðs fólks. Á vegum Mannauðsþjónustu Velferðasviðs Reykjavíkurborgar.

UKESAD, Evrópsk ráðstefna um fíkniraskanir  í London. 

Kristín Snorradóttir

Flatahraun 31,

220 Hafnafjörður

862-1420

  • Facebook
  • Twitter
  • Instagram